IŽll wait as long as you want!

ohhh yeeeeeeeeeeeeeaaH.....  

that'S new Mottos ;D For U -hrhr-

1.)    Real Name: °12°                                вoiii ?
Stadt: °12°                ωзии ∂u » spiзℓзи « ωiℓℓst
Land: °12°                      kαuf ∂ir 'из вαrвiз !
Motto: ##°12R°!!! мy нзαят##                                        °K°ωeии ıcн ..:∂ıcн:.. şeн – #                        εïз  Beĸoмм ıcн ..:şchмeттeяℓınge:.. ıм Bαucн  εïз##                                                                                                                     °R°goзş вooм !!!###°K°© ĸиu∂∂ℓeяıи13

 

°12°                        ∂eя мeиşcн ∂eя ∂ır,#    oниe ∂ıcн zu beяuзhяen & мıt ∂ıя zu şpяecнeи,#                eıи ℓαзcнeℓи ıиş geşıcнт zaubeят,#                              şoℓℓte ∂eя şeiи#                    ∂eм ∂u ∂eıи Heяz şcheиkşт###°K°© ĸиu∂∂ℓeяıи13

<img src="/knuddlerin-claud/img/3.jpg">

°12°ıcн ℓıeвe "∂ıcн" şo şeня ;; ∂aş ıcн ωeıиeи koзиит#Je∂eи °R°тag°K° вışt ∂u ıи →мeıиeи← "Ge∂aиkeи"#ıch "мoзcнTe" ∂ıя eıиfacн иuя иoch °R°∂aиkeи °K°#ıch ℓıebe ∂ıch şo "şehя" ;; ∂aş ıch ωeıиeи _koзиит_#∂eии ωaş _ıch_ ıи °R°∂ıя°K° hab - ışt ωas →ıch← вяaucн###°K°© ĸиu∂∂ℓeяıи13

°W°_#_°B°  Hast°K° »du« -`was´-  °W°_#_#                     _#_°B°  bist°K° »du« *was*  °W°_#_ #                                            _#_°B°  hast°K° »du« -`nichts´-  °W°_#_#                                                                     _#_°B°  bist°K° »du« _nichts_  °W°_#_°###°K°© ĸиu∂∂ℓeяıи13

°12°              du в_і_ѕт е_і_иfасн zu ѕсн_ö_и#                   u_м_ ша_н_я zu ѕ_е_іи _“!!“_ #існ ѕсн_ä_тz dеіи L_ä_снеℓи mehr _а_ℓѕ меіиѕ#_u_иd _і_сн wü_и_ѕснт іс_н_ кön_n_t dir jetzt saq_e_n ,#         W_і_е _ѕеня_ і_с_н _dісн_ ℓіеве –≥ °R°♥°K° ≤–###°K°© ĸиu∂∂ℓeяıи13

°12°#** Wεии ∂u °R°- °K°m.i.c. н°R° -°K° ƒrαgeи wuεr∂εst#wie ℓαиge  i c h  ∂icн иocн °R°x °K°ℓiεbεи °R°x°K° koεииtε#würde ich _иur_ αиtwortεn#"ich kαии εs "_иicнt_" sαgεи#wεiℓ >icн< иicнt "wεiß"#wiε ℓaиge _ich_ иocн °R°x°K° ℓεbε °R°x°K° [_!!!_]"##© ĸиu∂∂ℓeяıи13

_?_ °R°Fô_T_zê °K°_?_#Dû nênnst _mich_ >BîTch< [ "??" ]#Dânn wêrdê îch diê **Schlâmpê sêin,#diê dû °R°x °K°niêmlâs °R°x°K° vêrgisst,#wênn mêin _Hâss_ dêine Sêêle .: zêrfrisst:. [ "_!!_" ]##© ĸиu∂∂ℓeяıи13

Yeah It'S ok

The GirL V - i - P PicZ Stuff 4 U

Love iT

CrazY
First Site Guestbook
Credits
[Punk.Sternle]

Gratis bloggen bei
myblog.de